هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس سازندهای شهرستان تنکابن
 2. جی آی اس سازندهای شهرستان صحنه
 3. جی آی اس سازندهای شهرستان کوهرنگ
 4. جی آی اس سازندهای شهرستان برخوار و میمه
 5. جی آی اس سبزوار
 6. جی آی اس سازندهای شهرستان کاشان
 7. جی آی اس سازندهای شهرستان بوکان
 8. جی آی اس سازندهای شهرستان نهاوند
 9. جی آی اس سازندهای شهرستان زرندیه
 10. جی آی اس سازندهای شهرستان نکا
 11. جی آی اس سازندهای شهرستان هریس
 12. جی آی اس سازندهای شهرستان خرمدره
 13. جی آی اس سازندهای شهرستان چناران
 14. جی آی اس سازندهای شهرستان مرند
 15. جی آی اس سازندهای شهرستان جاجرم
 16. جی آی اس سازندهای شهرستان یزد
 17. جی آی اس سرایان
 18. جی آی اس سازندهای شهرستان بندرانزلی
 19. جی آی اس سازندهای شهرستان بستان آباد
 20. جی آی اس سازندهای شهرستان صحنه
 21. جی آی اس سازندهای شهرستان بستک
 22. جی آی اس سازندهای شهرستان سوادکوه
 23. جی آی اس سرایان
 24. جی آی اس سازندهای شهرستان کرمانشاه
 25. جی آی اس سازندهای شهرستان بستک
 26. جی آی اس سازندهای شهرستان سردشت
 27. جی آی اس سازندهای شهرستان گیلانغرب
 28. جی آی اس سازندهای شهرستان کرمانشاه
 29. جی آی اس سازندهای شهرستان فیروزکوه
 30. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان هندیجان
 31. جی آی اس سازندهای شهرستان دیلم
 32. جی آی اس سازندهای شهرستان ساوه
 33. جی آی اس سازندهای شهرستان صومعه سرا
 34. جی آی اس سازندهای شهرستان تهران
 35. جی آی اس سازندهای شهرستان نمین
 36. جی آی اس سازندهای شهرستان جیرفت
 37. جی آی اس شمیرانات
 38. جی آی اس سازندهای شهرستان لارستان
 39. جی آی اس سازندهای شهرستان نکا
 40. جی آی اس سازندهای شهرستان ممسنی
 41. جی آی اس سازندهای شهرستان رودسر
 42. جی آی اس سازندهای شهرستان مرند
 43. جی آی اس سازندهای شهرستان فومن
 44. جی آی اس سازندهای شهرستان دره شهر
 45. جی آی اس سازندهای شهرستان رامهرمز
 46. جی آی اس سازندهای شهرستان جاسک
 47. جی آی اس سبزوار
 48. جی آی اس سربیشه
 49. جی آی اس سازندهای شهرستان خمین
 50. جی آی اس سازندهای شهرستان دهلران
 51. جی آی اس سازندهای شهرستان دیلم
 52. جی آی اس سازندهای شهرستان اصفهان
 53. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نور
 54. جی آی اس شهر ایوان
 55. جی آی اس سازندهای شهرستان سراوان
 56. جی آی اس سازندهای شهرستان مراغه
 57. جی آی اس سازندهای شهرستان آستارا
 58. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نکا
 59. جی آی اس سازندهای شهرستان کنگان
 60. جی آی اس سازندهای شهرستان ایجرود
 61. جی آی اس سازندهای شهرستان سردشت
 62. جی آی اس سازندهای شهرستان رباط کریم
 63. جی آی اس سازندهای شهرستان زنجان
 64. جی آی اس سازندهای شهرستان میاندواب
 65. جی آی اس سازندهای شهرستان شهریار
 66. جی آی اس سازندهای شهرستان فارسان
 67. جی آی اس سازندهای شهرستان الیگودرز
 68. جی آی اس سازندهای شهرستان نیک شهر
 69. جی آی اس سراوان
 70. جی آی اس سبزوار
 71. جی آی اس سازندهای شهرستان بیرجند
 72. جی آی اس سازندهای شهرستان تکاب
 73. جی آی اس شهر ایوان
 74. جی آی اس سازندهای شهرستان عجب شیر
 75. جی آی اس سازندهای شهرستان زاهدان
 76. جی آی اس سازندهای شهرستان ورزقان
 77. جی آی اس سازندهای شهرستان فلاورجان
 78. جی آی اس سازندهای شهرستان پاوه
 79. جی آی اس سازندهای شهرستان آستانه اشرفیه
 80. جی آی اس سمیرم سفلی
 81. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نیریز
 82. جی آی اس سپیدان
 83. جی آی اس سازندهای شهرستان ایجرود
 84. جی آی اس سازندهای شهرستان دیر
 85. جی آی اس ساوجبلاغ
 86. جی آی اس سازندهای شهرستان چاراویماق
 87. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نوشهر
 88. جی آی اس سازندهای شهرستان نیک شهر
 89. جی آی اس سازندهای شهرستان خرمبید
 90. جی آی اس سازندهای شهرستان کوهدشت
 91. جی آی اس سازندهای شهرستان اسدآباد
 92. جی آی اس سازندهای شهرستان پلدختر
 93. جی آی اس سازندهای زمین شناسی شهرستان نمین
 94. جی آی اس سازندهای شهرستان تنگستان
 95. جی آی اس ساوجبلاغ
 96. جی آی اس سازندهای شهرستان طبس
 97. جی آی اس سازندهای شهرستان چابهار
 98. جی آی اس سازندهای شهرستان قروه
 99. جی آی اس سازندهای شهرستان شیروان و چرداول
 100. جی آی اس سازندهای شهرستان فارسان