هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های جهرم
 2. جی آی اس بخش های شهرستان سرباز
 3. جی آی اس بخش های شهرستان بابلسر
 4. جی آی اس بخش های شهرستان نیریز
 5. جی آی اس بخش های خواف
 6. جی آی اس بخش های شهرستان خواف
 7. جی آی اس بخش های شهرستان تیران و کرون
 8. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 9. جی آی اس بخش های شهرستان سپیدان
 10. جی آی اس بخش های شهرستان خرمشهر
 11. جی آی اس بخش های شهرستان فریدن
 12. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 13. جی آی اس بخش های شهرستان کامیاران
 14. جی آی اس بخش های شهرستان اندیمشک
 15. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 16. جی آی اس بخش های زنجان
 17. جی آی اس بخش های سبزوار
 18. جی آی اس بخش های سرخس
 19. جی آی اس بخش های شهرستان سراب
 20. جی آی اس بخش های شهرستان برخوار و میمه
 21. جی آی اس بخش های شیروان و چرداول
 22. جی آی اس بخش های حاجی آباد
 23. جی آی اس بخش های شهرستان فریمان
 24. جی آی اس بخش های شهرستان خرمبید
 25. جی آی اس بخش های شهرستان اقلید
 26. جی آی اس بخش های شهرستان فراشبند
 27. جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه
 28. جی آی اس بخش های شهرستان قوچان
 29. جی آی اس بخش های شهرستان نکا
 30. جی آی اس بخش های شهرستان کرج
 31. جی آی اس بخش های شهرستان فسا
 32. جی آی اس بخش های شهرستان بیله سوار
 33. جی آی اس بخش های رودان
 34. جی آی اس بخش های لامرد
 35. جی آی اس بخش های شهرستان فلاورجان
 36. جی آی اس بخش های دیلم
 37. جی آی اس بخش های شهرستان هرسین
 38. جی آی اس بخش های سرباز
 39. جی آی اس بخش های رامهرمز
 40. جی آی اس بخش های شهرستان زرند
 41. جی آی اس بخش های شهرستان رشت
 42. جی آی اس بخش های شهرستان شوشتر
 43. جی آی اس بخش های شهرستان فلاورجان
 44. جی آی اس بخش های شهرستان فریمان
 45. جی آی اس بخش های شهرستان پاکدشت
 46. جی آی اس بخش های فریمان
 47. جی آی اس بخش های شهرستان شاهین دژ
 48. جی آی اس بخش های دزفول
 49. جی آی اس بخش های لامرد
 50. جی آی اس بخش های شهرستان شهرکرد
 51. جی آی اس بخش های شهرستان اهر
 52. جی آی اس بخش های شهرستان فسا
 53. جی آی اس بخش های شهرستان خدابنده
 54. جی آی اس بخش های شهرستان مهر
 55. جی آی اس بخش های شهرستان خرمشهر
 56. جی آی اس بخش های شهرستان خرم آباد
 57. جی آی اس بخش های شهرستان شمیرانات
 58. جی آی اس بخش های شهرستان نور
 59. جی آی اس بخش های شهرستان شوش
 60. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 61. جی آی اس بخش های شهرستان خوی
 62. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
 63. جی آی اس بخش های شهرستان هندیجان
 64. جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه
 65. جی آی اس بخش های شهرستان کلاله
 66. جی آی اس بخش های شهرستان بابل
 67. جی آی اس بخش های بیرجند
 68. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 69. جی آی اس بخش های شهرستان کبودرآهنگ
 70. جی آی اس بخش های شهرستان خمین
 71. جی آی اس بخش های شهرستان فومن
 72. جی آی اس بخش های شهرستان آبادان
 73. جی آی اس بخش های اسفراین
 74. جی آی اس بخش های سمیرم
 75. جی آی اس بخش های شهرستان کاشان
 76. جی آی اس بخش های شهرستان درگز
 77. جی آی اس بخش های شهرستان ورزقان
 78. جی آی اس بخش های شهرستان سپیدان
 79. جی آی اس بخش های ایذه
 80. جی آی اس بخش های شهرستان دره شهر
 81. جی آی اس بخش های شهرستان زرندیه
 82. جی آی اس بخش های شهرستان کاشمر
 83. جی آی اس بخش های رفسنجان
 84. جی آی اس بخش های شهرستان رامیان
 85. جی آی اس بخش های شهرستان زرندیه
 86. جی آی اس بخش های بویراحمد
 87. جی آی اس بخش های شهرستان بانه
 88. جی آی اس بخش های شهرستان آستارا
 89. جی آی اس بخش های شهرستان تویسرکان
 90. جی آی اس بخش های دیر
 91. جی آی اس بخش های دامغان
 92. جی آی اس بخش های شهرستان کرمانشاه
 93. جی آی اس بخش های شهرستان بانه
 94. جی آی اس بخش های شهرستان فریمان
 95. جی آی اس بخش های شهرستان رباط کریم
 96. جی آی اس بخش های گرمسار
 97. جی آی اس بخش های شهرستان بهار
 98. جی آی اس بخش های شهرستان محمود آباد
 99. جی آی اس بخش های بیرجند
 100. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان